Архів ‘основні засоби’

Акт приймання – передачі основних засобів бланк

технікаЧас від часу потрібно передати основний засіб в інший підрозділ підприємства, у власну філію чи іншому господарству на баланс. З цією метою використовується Акт приймання – передачі основних засобів, зразок якого наведено нижче. Читати повністю »

Акт списання основних засобів зразок бланку

тракторЧас невпинно спливає і строк використання основних засобів рано чи пізно закінчується. А повністю замортизований основний засіб потрібно списати. Крім того, основні засоби можуть втратити свої корисні для господарства властивості внаслідок стихійного лиха чи зловмисних дій третіх осіб. І, знову ж таки, основний засіб, що не підлягає відновленню та ремонту, потрібно списати з балансу підприємства. Здійснюється це за допомогою акту списання основних засобів, зразок якого наведено нижче. Читати повністю »

Акт введення в експлуатацію основних засобів

основні засобиПри введенні в експлуатацію придбаних чи новостворених основних засобів потрібно зафіксувати цей факт, як кажуть, на папері. З цією метою створюється спеціальна комісія, яка і складає акт про введення в експлуатацію основних засобів. В ньому вказується назва підприємства, номер акта та дата його складання, завірені підписом керівника господарства.
В самій формі акта вказується найменування та розташування основних засобів, дані стосовно матеріально відповідальної особи та її посади, рахунок обліку та інвентарний номер об’єкта, а також його первісна вартість і знос; перелік підготовчих та робіт по наладці (підключення чи пробний запуск). Читати повністю »

Списання повністю замортизованого основного засобу в 2015 році: бухгалтерський та податковий облік

основні засобиНаразі, у повністю амортизованого основного засобу залишкової вартості як такової вже немає. Тому в бухгалтерському обліку потрібно буде списати тільки суму накопиченої амортизації. Фінансовий результат у бухобліку знадобиться також і в податковому обліку. Докладніше далі.

Бухгалтерський облік при списанні основних засобів.

Основні засоби списуються з балансу (вилучаються з активів) тоді, коли:
– вони не відповідають вимогам визнання активом;
– вони вибувають внаслідок безоплатної передачі іншому суб’єкту господарювання. Читати повністю »


Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *