Архів ‘Закони та нормативні акти’

Лист cтосовно використання юридичною особою печатки у процесі банківського обслуговування

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент платіжних систем та розрахунків

ЛИСТ

11.12.2014 № 25-110/74213

Територіальним управлінням НБУ,

ОПЕРУ НБУ

банкам України та їх філіям незалежній асоціації банків України

Асоціації українських банків

Асоціації “Український кредитно-банківський союз”

Стосовно використання юридичною особою печатки у процесі банківського обслуговування

У зв’язку з набранням чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу” (далі – Закон), повідомляємо стосовно використання юридичною особою печатки в процесі банківського обслуговування.

Національним банком України на виконання норм Закону розроблено проект постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, який був направлений банкам листом від 13.11.2014 № 25-110/66895 та розміщений на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України (www.bank.gov.ua) в розділі “Законодавство”, підрозділі “Проекти регуляторних актів НБУ та їх обговорення”. Після прийняття постанови Правлінням Національного банку України та її реєстрації вона буде доведена до відома банків.

До набрання чинності відповідних змін просимо керуватися таким.

Закон передбачає скасування обов’язкового та перехід до добровільного використання печаток суб’єктами господарювання приватного права.

Враховуючи те, що юридична особа самостійно визначає порядок організації своєї діяльності, при вирішенні питання подальшого використання нею печатки в процесі банківського обслуговування, банку слід керуватися її установчим документом (статутом, засновницьким договором, установчим актом, положенням), що є основним документом, який регулює діяльність юридичної особи.

Якщо в установчих документах юридичної особи зазначено про наявність печатки, то вона повинна використовуватися у всіх правочинах юридичної особи, в тому числі і у договірних відносинах з банком та при розпорядженні рахунком і підписуванні розрахункових документів.

Відповідно, якщо юридична особа в процесі своєї діяльності не має бажання надалі використовувати печатку, вона має право відмовитися від неї шляхом внесення відповідних змін до установчих документів та повідомити про це банк із наданням підтверджуючих документів, які зберігатимуться у справі з юридичного оформлення рахунку.

Звертаємо також увагу, що згідно із нормами Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, банк перевіряє реквізити розрахункових документів клієнта на підставі відомостей заявлених клієнтом у картці із зразками підписів та відбитка печатки.

Тому у випадку відмови юридичної особи від використання печатки у своїй діяльності вона має внести зміни до установчого документу та надати банку нову картку без зразка відбитка печатки, засвідчену в установленому порядку.

Директор Департаменту платіжних систем та розрахунків

 

В.М. Кравець

Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах № 189

 1. Загальні положення

1.1. Селянське (фермерське) господарство (далі – Господарство) як юридична особа веде бухгалтерський облік відповідно до статті 24 Закону України від 20.12.91 р. N 2009 “Про селянське (фермерське) господарство”, що дозволяє визначити фінансовий результат, здійснювати розрахунки з бюджетом та складати звітність.

1.2. Бухгалтерський облік у Господарстві веде голова господарства (власник) або за його дорученням один з членів сім’ї чи на договірних засадах фахівець (спеціалізована фірма).

Бухгалтерський облік ведеться в національній валюті.

1.3. Після реєстрації Господарства фермер складає опис майна, яке відповідно до статті 16 Закону України “Про селянське (фермерське) господарство” становить його власність. Читати повністю »

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами № 422

І. Загальні положення

1. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами (далі – Методичні рекомендації) призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку юридичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності (крім банків) з ознаками малих підприємств, а також  юридичними особами (крім бюджетних установ), що не займаються підприємницькою (комерційною) діяльністю  (далі – малі підприємства).

2. Методичні рекомендації спрямовані на систематизацію в регістрах бухгалтерського обліку методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань і факти фінансово-господарської діяльності (господарські операції) малих підприємств для накопичення  даних і складання фінансової звітності. Читати повністю »

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських господарств

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

1. У третьому реченні частини шостої статті 118 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 – 4, ст. 27) слова “висновки конкурсної комісії” замінити словами “документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі”. Читати повністю »

Закон України “Про фермерське господарство”

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст.363 )

 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2864-IV (
2864-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N 52, ст.560
N 1048-VI (
1048-17 ) від 03.03.2009, ВВР, 2009, N 29, ст.390
N 1276-VI (
1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535
N 1661-VI (
1661-17 ) від 21.10.2009, ВВР, 2010, N  4, ст.22
N 2555-VI (
2555-17 ) від 23.09.2010, ВВР, 2011, N  6, ст.41
Кодексом
N 2755-VI (
2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
Законами
N 3523-VI (
3523-17 ) від 16.06.2011, ВВР, 2012, N  4, ст.18
N 5462-VI (
5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80 }

{ У тексті Закону слова “центральний орган виконавчої влади з
питань аграрної політики України” в усіх відмінках замінено
словами “центральний орган виконавчої влади,  що забезпечує
формування  державної  аграрної  політики”  у  відповідному
відмінку  згідно  із  Законом  N 5462-VI  ( 
5462-17 )  від
16.10.2012 }

 

Цей Закон  визначає  правові,  економічні та соціальні засади
створення та діяльності фермерських  господарств  як  прогресивної
форми  підприємницької  діяльності  громадян  у  галузі сільського
господарства України. Читати повністю »


Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *