Акт приймання – передачі основних засобів бланк


технікаЧас від часу потрібно передати основний засіб в інший підрозділ підприємства, у власну філію чи іншому господарству на баланс. З цією метою використовується Акт приймання – передачі основних засобів, зразок якого наведено нижче.

Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-1
______________________________
підприємство, організація
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 27.09.07 р. № 701″ЗАТВЕРДЖУЮ”
__________________________
підпис керівника
“___” ____________ 20__ р.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Структурний підрозділ _______________________

 

 

АКТ № _____ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Дата складання МВО, яка відповідає за зберігання основних засобів

 

Зда

вач

Одер-
жувач
Код синте

тичного обліку

Пер

вісна

Номер Код

синтетичного

обліку

Попра

вочний кое

фіцієнт

цех,

відділ, дільниця, лінія

Дт Кт вар

тість, грн.

інвен
тарний
завод

ський

пас
порта
для

відне

сення аморти

заційних відра

хувань

норма аморти

заційних відра

хувань, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

На підставі наказу, розпорядження  _____________________________

від “___” ____________ 20__ р. № ___ проведено огляд  ____________

найменування об’єкта, що приймається (передається) в експлуатацію від

“___” ________ 20__ р.

В момент приймання (передачі) об’єкт знаходиться в  _______________

місце знаходження об’єкта

 

Устаткування Сума амортизації з моменту експлуатації об’єкта, грн. Рік випуску (побудови) Дата введення в експлуатацію (місяць, рік)
вид код
12 13 14 15 16

 

Коротка характеристика об’єкта _______________________________

________________________________________________________

 

Об’єкт технічним умовам відповідає (не відповідає)  ________________

________________________________________________________

вказати, що саме не відповідає

добірка не потрібна (потрібна)  _______________________________

вказати, що саме потрібно

 

Підсумки іспитів об’єкта  ____________________________________

_______________________________________________________

Висновок комісії __________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________

Додаток. Перелік технічної документації: _______________________

_______________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________

 

Голова комісії _______________
посада
_________
підпис
___________________________
прізвище, ім’я, по батькові
Члени комісії _______________
посада
_________
підпис
___________________________
прізвище, ім’я, по батькові
_______________
посада
_________
підпис
___________________________
прізвище, ім’я, по батькові
_______________
посада
_________
підпис
___________________________
прізвище, ім’я, по батькові
_______________
посада
_________
підпис
___________________________
прізвище, ім’я, по батькові

 

Об’єкт основних засобів прийняв ________
посада
_____
підпис
________________
прізвище, ім’я, по батькові
                                                  здав ________
посада
______
підпис
________________
прізвище, ім’я, по батькові

 

Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об’єкта _______

“___” ____________ 20__ р.
Головний бухгалтер (бухгалтер) ___________________

Скачати безкоштовно вище наведену форму Акта приймання – пердачі основних засобів можна тут: АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ (ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

А прочитати про особливості списання основних у 2015 році можна в статті “Списання повністю замортизованого основного засобу в 2015 році: бухгалтерський та податковий облік”.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *