Акт списання основних засобів зразок бланку


тракторЧас невпинно спливає і строк використання основних засобів рано чи пізно закінчується. А повністю замортизований основний засіб потрібно списати. Крім того, основні засоби можуть втратити свої корисні для господарства властивості внаслідок стихійного лиха чи зловмисних дій третіх осіб. І, знову ж таки, основний засіб, що не підлягає відновленню та ремонту, потрібно списати з балансу підприємства. Здійснюється це за допомогою акту списання основних засобів, зразок якого наведено нижче.

 

________________________
підприємство, організація
Сільгоспоблік, форма № ОЗСГ-3ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінагрополітики України
від 27.09.07 р. № 701″ЗАТВЕРДЖУЮ”
____________________________________
підпис керівника
“___” ____________ 20__ р.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

Рік Місяць Число Структурний підрозділ АКТ № ___
НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Код

синтетичного

обліку

Сума, грн. Номер
Дт Кт пер

вісної

вар

тості

амор

тизації

ліквіда

ційної вартості

завод

ський

інвен

тарний

1 2 3 4 5 6 7

 

Комісія в складі голови ____________________посада, прізвище, ім’я, по батьковіі членів комісії ___________________________________посада, прізвище, ім’я, по батькові________________________________________________посада, прізвище, ім’я, по батьковіпризначена наказом/розпорядженням від “___” ____________ 20__ р. № __,зробила огляд ____________________________________________________
найменування об’єктаВ результаті огляду комісія встановила:

  1. Надійшов на підприємство “___” ____________ 20__ р.
  2. Кількість ремонтів ________ на суму ______________________ грн. ___________ коп.Маса об’єкта за паспортом __________________________________
  3. Наявність дорогоцінних металів ______________________________
  4. Технічний стан та причина списання ______________________________________________________
Код

 

Устаткування Рік випуску (побудови) Дата введення в експлуатацію, місяць, рік
вид код
8 9 10 11

 

Висновок комісії: _____________________________________________________Додаток. Перелік документів, що додаються _____________________________
___________________________________________________________
Голова комісії _________посада _______підпис _____________прізвище, ім’я, по батькові
Члени комісії _________посада _______підпис _____________прізвище, ім’я, по батькові
_________посада _______підпис _____________прізвище, ім’я, по батькові
_________посада _______підпис _____________прізвище, ім’я, по батькові
_________посада _______підпис _____________прізвище, ім’я, по батькові

 

Розрахунок результатів списання об’єкта

 

Витрати на списання Надійшло від списання

найме

нування документа

статті витрат сума, грн. найме

нування документа

вид цінностей номен

клатурний номер

кіль

кість

сума, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Результати списання ___________________________________________________________У картці ______________________________________________________вибуття основних засобів відмічено.Головний бухгалтер (бухгалтер) ______________________                                                “___” ____________ 20__ р.

Скачати вище наведену форму Акту списання основних засобів можна тут: Акт списання основних засобів.

А прочитати про особливості списання основних у 2015 році можна в статті “Списання повністю замортизованого основного засобу в 2015 році: бухгалтерський та податковий облік”.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *