Форс-мажорні обставини для фермерського господарства


форс-мажорні обставини для ФГОстаннім часом значно збільшилася кількість суб’єктів господарювання, що не мають можливості виконати свої зобов’язання перед партнерами належним чином з об’єктивних причин. Якщо раніше у сільгосппідприємств такі причини, як правило, були пов’язані з погодними умовами, то сьогодні до них додалися інші, зокрема військові дії.

Згідно ст. 218 Господарського кодексу в разі порушення суб’єктом господарювання зобов’язань він змушений буде понести відповідальність, якщо звичайно не зможе довести партнеру, що виконати  зобов’язання належним чином йому завадили дії непереборної сили. Отже, він може уникнути відповідальності за невиконання (несвоєчасне виконання) зобов’язань у разі, якщо доведе, що таке невиконання пов’язане з форс-мажорними обставинами.

Сторонам при укладенні договорів необхідно конкретно вказувати, які саме обставини вони будуть вважати форс-мажорними, і порядок їх підтвердження. Особливо актуально це в тих областях, де в даний момент ведуться бойові дії чи є загроза проведення бойових дій у майбутньому.

Посвідченням форс-мажорних обставин в разі звернення суб’єкту господарської діяльності чи фізичної особи займається торгово- промислова палата (ТПП) України. Крім того, згідно п. 4.1 Регламенту ТПП України здійснює посвідчення форс-мажорних обставин  відповідно до  відомчих нормативних актів та норм законодавства, а також умов договорів, контрактів, угод і т. п. між резидентами, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України.

В результаті розгляду заяви уповноважена особа робить висновок про наявність форс-мажорних обставин і приймає рішення про їх посвідченні. Робиться це на підставі вивчення та аналізу наданих заявником даних, документів, інформації та доказів.

З 25 липня 2014 року документом, що засвідчує факт форс-мажорних обставин виступає сертифікат. Сертифікат форс-мажорних обставин надається заявнику на бланку ТПП України (або ж регіональної ТПП).

У сертифікаті вказуються: дані про заявника та сторони за договором , дата його укладення, зобов’язання, які наступили по ньому або настануть найближчим часом для виконання, їх обсяги та терміни виконання, час, місце, та період настання обставин непереборної сили, які призвели до неможливості виконання зобов’язання та докази настання таких обставин.

У сертифікаті для сільгосподарських виробників також зазначаються відомості про несприятливі погодні умови (чи бойові дії), які викликали загибель чи ушкодження сільгоспкультур та площі загиблих (ушкоджених) сільгоспкультур та інші відомості, що стосуються конкретного заявника.

В сертифікаті щодо податкових обов’язків (обов’язкових платежів) крім інформації про заявника вказується місце його державної реєстрації та ідентифікаційний код, державна податкова інспекція, в якій він зареєстрований, зобов’язання, обставини, докази того, що він не може виконати податкові зобов’язання у встановлений термін та інші відомості (наприклад, відомості про неможливість здійснення господарської діяльності і т. п.).

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *