Податки по-новому: стартувала податкова реформа


податкова реформа податки по новомуЗ 01 січня 2015 року вступили в силу положення Закону України № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)».

Головною зміною по праву можна назвати значне скорочення кількості податків та зборів, що діятимуть з нового  року на території України.

Серед загальнодержавних податків залишилися:

–              податок на прибуток підприємств;

–              податок на доходи фізичних осіб;

–              податок на додану вартість;

–              акцизний податок;

–              рентна плата;

–              екологічний податок;

–              мито.

Місцеві податки з початку нового року включають в себе податок на майно та єдиний податок , а місцеві збори –  туристичний збір а також збір за місця для паркування транспортних засобів.

Розмір єдиного податку та податку на майно (в тій частині, що має на увазі транспортний податок та плату за землю) тепер будуть встановлювати місцеві ради. Також вони вирішуватимуть питання, що стосуються встановлення податку на майно (мається на увазі податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору. Встановлення будь яких інших місцевих податків та зборів, що не передбачені ПКУ, забороняється.

Значних змін зазнав податок на прибуток.

Так, розділ ІІІ «Податок на прибуток підприємств» викладено в новій редакції.

Зокрема, уточнено, що об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років). Такий платник податку може прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про це слід зазначити у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років.

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухобліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує 20 млн грн, такий платник визначає об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці.

При цьому основна ставка податку на прибуток не змінилася і дорівнює 18%.

Зміни, що стосуються податку на доходи фізичних осіб:

З початку року застосовуватимуться такі ставки ПДФО:

- 15%  – в тому випадку, якщо база оподаткування для місячного оподатковуваного доходу знаходиться в межах 10-кратного розміру мінімальної заробітної плати (на даний момент це 12 180 грн.);

 – 20 % – із суми, що перевищує 10-кратний розмір мінімальної зарплати, (раніше було 17%).

До доходу у розмірі  до 120 мінімальних зарплат застосовуватиметься ставка 15 %; більше 120 розмірів мінімальної заробітної плати – 20 %.

Оподатковуватимуться також пасивні доходи, тобто, дивіденди, проценти та роялті. При цьому встановлено такі ставки податку на пасивні доходи:

- 20 % – для пасивних доходів, у тому числі для тих, що нараховані у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування;

 – 5 %- для доходів у вигляді дивідендів по  та акціях, що нараховані резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та інвестиційних сертифікатах, що виплачуються ІСІ).

Норму пп. 169.1.1 ПКУ, згідно з яким розмір податкової соціальної пільги дорівнює 100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) (розд. XIX ПКУ), перенесено на 1 січня 2016 року.

Зміни щодо податку на додану вартість.

З початку нового року суб’єкт господарювання повинен зареєструватися платником ПДВ в обов’язковому порядку при досягненні ним об’єму оподатковуваних операцій в розмірі 1 млн. грн. ( раніше було  300 тис. грн.).

З 1 лютого до 1 липня 2015 року вводиться тестовий режим використання електронної системи адміністрування ПДВ. Починаючи з 01 лютого 2015 року реєстрації в ЄРПН підлягають всі податкові накладні та Розрахунки коригування (у тому числі ті,  що не видаються покупцю, а також виписані за операціями з постачання товарів/послуг, що звільняються від оподаткування) незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній чи розрахунку коригування.

При цьому штрафи за порушення термінів реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі не будуть застосовуватися до платників податку протягом перехідного періоду.

Зміни, що торкнулися спрощеної системи оподаткування.

Як і обіцялося, було зменшено кількість груп єдиного податку до 4-х:

–              перша група –  це фізичні особи – підприємці, що не мають найманих працівників, займаються виключно роздрібною торгівлею товарами з торговельних місць на ринку та/або надають побутові послуги населенню. При цьому обсяг їх доходу протягом календарного року не повинен перевищувати 300 000 гривень (раніше  було 150 000 грн.);

–              друга група – це фізичні особи – підприємці, господарська діяльність яких полягає в наданні послуг (у тому числі побутових) населенню та/або платникам єдиного податку , виробництві та/або продажу товарів, діяльністю у сфері ресторанного бізнесу, при умові, що на протязі календарного року вони відповідають таким критеріям: взагалі не мають найманих працівників або ж їх кількість одночасно не перевищує 10 осіб; а обсяг доходу не перевищує 1 млн. 500 тис. грн. (раніше було 1 млн. грн).

–              третя група –  це фізичні особи – підприємці, у яких кількість найманих працівників не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року розмір отриманого доходу не більший за 20 млн. грн.;

–              четверта група –  це сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %.

Зверніть увагу! Платники єдиного податку третьої – шостої груп, які перебували на обліку в контролюючих органах до 1 січня 2015 року, з 1 січня 2015 року вважаються платниками єдиного податку третьої групи.

Розширено коло осіб, які зобов’язані застосовувати касові апарати. Тепер обов’язок застосування РРО поширюється також і на підприємців ІІ та ІІІ груп (фізособи) спрощеної системи, крім тих які, здійснюють діяльність на ринках та продаж товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі. При цьому мораторій на перевірки стосовно питань застосування РРО такими підприємцями встановлено до 2017 року.

Що стосується військового збору, то його дію продовжено аж до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, тобто невідомо на скільки. Оподатковуватися цим податком будуть всі доходи, що зазначені в статті 163 ПКУ.

Дякуємо за перегляд даної статті.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *