Списання повністю замортизованого основного засобу в 2015 році: бухгалтерський та податковий облік


основні засобиНаразі, у повністю амортизованого основного засобу залишкової вартості як такової вже немає. Тому в бухгалтерському обліку потрібно буде списати тільки суму накопиченої амортизації. Фінансовий результат у бухобліку знадобиться також і в податковому обліку. Докладніше далі.

Бухгалтерський облік при списанні основних засобів.

Основні засоби списуються з балансу (вилучаються з активів) тоді, коли:
– вони не відповідають вимогам визнання активом;
– вони вибувають внаслідок безоплатної передачі іншому суб’єкту господарювання.
Що ж означає – не відповідає критеріям визнання активом ? Мається на увазі, що основний засіб застарів. Тобто, він не підлягає удосконаленню, ремонту чи такий ремонт просто недоцільно проводити. Як наслідок – господарство не сподівається отримати в майбутньому якихось економічних вигод від використання даного основного засобу.
Якщо ж основний засіб повністю замортизовано, але він ще придатний до експлуатації і господарство може отримати від його використання економічні вигоди, такий основний засіб не списують з балансу.
Списання об’єктів основних засобів здійснюють за нижченаведеними проводками.

1. Списання суми накопиченої амортизації – Дт 131 «Знос основних засобів» – Кт 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

2. Суму залишкової вартості основного засобу, що вибуває, проводять так – Дт 976 «Списання необоротних активів» – Кт 10, 11. Коли залишкова вартість дорівнює 0, цю проводку не показують в бухобліку.

3. Суму витрат, які пов’язані з ліквідацією основного засобу списують так:
Дт 976 – Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» – на послуги сторонніх організацій, які проводять демонтаж основного засобу;
Дт 976 – Кт 66 «Розрахунки з oплати праці», 65 «Розрахунки за страхуванням» – на нараховану заробітну плату працівникам, які здійснювали демонтаж основного засобу, та ЄСВ.

Одержаний в результаті ліквідації основних засобів фінансовий результат вираховується як різниця між доходом від ліквідації їх залишкової вартості та непрямими податками та витратами, що пов’язані із списанням основних засобів (п. 34 П (С) БО 7, п. 45 Методрекомендацій № 561).

Податок на прибуток при списанні основних засобів.

З початку цього року запрацювали нові правила визначення податку на прибуток. Тепер його потрібно розраховувати на основі бухгалтерського фінансового результату (згідно П (С) БО або МСФЗ), що відкориговано на різниці, передбачені у ПКУ. До таких різниць відносять амортизаційні різниці, різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень), різниці, що виникають при здійсненні фінансових операцій (пп. 134.1.1 ПКУ).

На даний момент у ПКУ щодо списання основних засобів не міститься ніяких особливих вимог. Єдине – фінансовий результат, який визначено за правилами бухобліку, до оподаткування потрібно:
– збільшити на суму залишкової вартості основних засобів, які ліквідуються чи реалізуються, визначеної відповідно до П(С)БО;
– зменшити на суму залишкової вартості основних засобів, які ліквідуються чи реалізуються, визначеної згідно вимог статті 138 ПКУ.
Отже, необхідно:
1. вирахувати бухгалтерський фінансовий результат;
2. відкоригувати його на суму залишкової вартості основного засобу: додати бухгалтерську залишкову вартість і відняти податкову залишкову вартість.
Якщо і та і інша залишкова вартість дорівнює 0, тоді відносно операції ліквідації даного об’єкта коригувань проводити не потрібно.

ПДВ при списанні основних засобів.

Якщо ліквідація основного засобу здійснюється за власним рішенням платника податків, тоді дана операція розцінюється як поставка товару (пп. «Д» пп. 14.1.191 ПКУ) та оподатковується ПДВ за звичайними цінами. При цьому вартість об’єкту, що оподатковується, повинна бути не нижчою за його балансову вартось на час ліквідації (п. 189.9 ПКУ).
В той же час, податківці зазначають, що у випадку коли основні засоби було зруйновано чи викрадено, чи вони повинні бути ліквідовані з обставин, незалежних від платника ПДВ, то на підставі наказу керівництва господарства здійснюється їх ліквідація а до декларації з ПДВ за відповідний період докладається документ про здійснення акту знищення, розібрання чи перетворення основного засобу іншим способом, в результаті чого він не може використовуватися за його первісним призначенням. Про це йдеться в в підкатегорії 101.06 системи “ЗІР”.
Сподіваємося, що дана стаття допоможе Вам правильно провести списання основних засобів.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *