Бізнес план фермерського господарства зразок


Бізнес-план

по виробництву сільськогосподарської продукції

ФГ „ ___________”

____________району

 

Структура бізнес-плану

1.Короткий зміст проекту

2.  Опис товару

2.1     Характеристика товару

2.2     Основні особливості товару

2.3     Призначення і сфера використання товару

2.4     Характеристика ринку збуту

2.5     Переваги і недоліки

2.6     Аналіз конкурентів та шляхи поліпшення виробництва

3.  План виробництва продукції

4.  Оцінка можливих ризиків

5.  Фінансовий план


1. Короткий зміст проекту

 

Засновниками  фермерського господарства «_______», що розташоване у с. ___________району ___________області є______________. Головою фермерського господарства є____________________.

Основними напрямками діяльності підприємства є вирощування зернових, технічних та інших сільськогосподарських культур.

Даний бізнес-план розроблений фермерським господарством «_________» для отримання певних прибутків від вирощування сільськогосподарських культур, за рахунок яких в подальшому будуть здійснюватися агротехнічні заходи щодо обробітку __га ріллі, для закупівлі високоякісного посівного матеріалу , мінеральних та мікродобрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів, придбання зерносховищ, сільськогосподарської техніки, поліпшення технологій виробництва сільськогосподарської продукції.

Збут продукції проводитиметься оптовим та роздрібним покупцям.

За рахунок прибутку будуть сплачуватися податки до бюджетів, придбання елітних посівних матеріалів, запасних частин. Господарство буде дотримуватися всіх сучасних технологічних процесів по вирощуванню сільськогосподарських культур та вдосконалювати їх.


2. Опис товару

 

2.1 Характеристика товару

 

Товар це продукт праці, що задовольняє потребу людини і виробляється для продажу. Кожен вид товару має своє призначення, використання, має свої характерні властивості.

Товар, що буде вироблятися господарством має широке застосування в харчовій промисловості, задовольняє потреби населення на продовольчому ринку. За планом вирощуватимуться сільськогосподарські культури: кукурудза, пшениця, ячмінь, соя, картопля. Ці культури відносяться до зернових та овочевих культур. Постійна увага звертається на використання і підвищення якості цих культур що підвищує споживчі якості товару, оскільки продукція буде екологічно чистою.

Сільськогосподарські культури будуть чергуватися в часі, що складе певну сівозміну.

Озима пшениця – найважливіша продовольча культура. Не випадково озима пшениця є основним продуктом харчування у 43 країнах світу з населенням понад 1 млрд. осіб.

У хімічний склад зерна входять усі необхідні для харчування елементи: білки, вуглеводи, жири, вітаміни, ферменти і мінеральні речовини.

Найважливішим компонентом зерна є білок. Його вміст може коливатися від 8 до 22 %. Всі найважливіші життєві процеси людини (обмін речовин, здатність рости і розвиватися, розмноження) пов”язані з білками. Замінити білки у харчуванні іншими речовинами неможливо.

В даному випадку будуть використовуватися: сорт «Дріада”, внесена до Реєстру сортів України з 1995 року. Сорт жаростійкий. Вміст клейковини – 30 – 31%, сирого протеїну – 13,5 – 14,2%. Можливе вирощування на площах з різними попередниками. Врожайність – 60,3 – 84,5 ц/га.

Можливе використання при посіві культур інших сортів.

Ярий ячмінь – цінна продовольча, кормова та технічна культура. Найбільше ячмінь використовують на зернофуражні цілі. В 1 кг зерна міститься 1,2 кормові одиниці і 100 г перетравного протеїну. Зерно ячменю – високопоживний дієтичний корм з високим вмістом енергії для більшості тварин. Широко використовується для відгодовування свиней. Сало при цьому отримують щільне, зернистої будови, приємне на смак.

При посівах площ ячменю будуть використовуватись один із сортів (Піас, Вакула, Адапт). Найбільш оптимальним є сорт Вакула занесений до Реєстру сортів Україні 2004 році. Сорт стійкий до вилягання. Середньостиглий, має підвищену посухостійкість та добру адаптацію по всіх природно – кліматичних зонах. Дає середню прибавку врожаю 9.3 – 11.9%.

Соя є основною зернобобовою культурою в світі. Її зерно збалансоване за протеїном і перетравними амінокислотами. У насінні сої міститься 30 – 55 % білка, 13 – 26% жиру, 20 – 32% крохмалю. У золі багато калію, фосфору, кальцію, а також вітамінів . Велике продовольче значення сої. Вирощуючи цю культуру, одержують по-суті два врожаї – білка і рослинної олії. Ні одна рослина в світі не може за 3 – 4 місяці виробити стільки білка та жиру. Немає рівних сої щодо кількості виготовлених з неї продуктів. Соєвий білок і олію можна знайти на полицях супермаркетів розвинених країн у складі більш ніж 1000 харчових продуктів, починаючи від приправ до салатів, соєвого м”яса, хліба і закінчуючи смачними готовими стравами.

У товарному виробництві зерно кукурудзи має велике значення. Із нього отримують більш ніж 150 продовольчих та технічних продуктів. Зерно кукурудзи використовують для виробництва круп, борошна, крохмалу, спирту та інших продуктів. Із зародків кукрузного зерна виготовляють повноцінну харчову олію. Із стержнів качанів виробляють фурфурол, лигнін, ксилозу, отримують целюлозу та папір. Хімічний склад зерна кукрудзи в середньому складає: білка близько 9 – 10 %, олії – 4-5%, крохмалу – 68-73%. Із зернових культур зерно кукурдзи має найбільшу поживну цінність – 338 ккал. Середня врожайність кукурудзи складає близько 30 ц/га, а внайбільш сприятливих зонах вирощування – 60 ц/га. Основними зонами товарного виробництва кукурудзи в Україні є Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Київська, Чернігівська області.

Після висіву насіння цих культур, отримання врожаїв і, відповідно, одержання прибутку до плану входить розрахунок за посівний матеріал, мінеральні та мікродобрива, паливно-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, оренду землі, послуги по обробітку землі, догляду за посівами, збиранню, транспортуванню, прийманню та зберіганню сільськогосподарської продукції.

Надалі планується закупівля якісного посівного матеріалу, мінеральних та мікродобрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів, сільськогосподарської техніки, складських приміщень, а також розширення посівних площ, удосконалення технологічного процесу, збільшення об”ємів реалізації.

Після реалізації сільськогосподарських культур і, відповідно, одержання прибутку до плану входить розрахунок за кредит.

 

2.2 Основні особливості товару

 Основною особливістю товару є потреба в ньому протягом року.Дана сільськогосподарська продукція не потребує особливих умов зберігання та відрізняється в ціні від інших товарів своєю доступністю для всіх верств населення.

Сільськогосподарська продукція є товаром першої необхідності для задоволення потреб населення, підприємств переробної промисловості та тих, що орієнтовані на експорт.

Оскільки товар буде реалізовуватись безпосередньо від виробника, то якість виробленого товару гарантується.

 

2.3 Призначення та сфера використання товару

 Цей товар користується високим попитом у населення. З пшениці можливе виготовлення борошна різного сорту, а з відходів – харчові продукти для відгодівлі домашніх тварин. Таке ж значення має ячмінь. Насіння  займатиме особливе місце у виробництві олії, та відходи від переробки для кормової бази відгодівлі тварин.

 

2.4 Характеристика ринку збуту

 

Ринком збуту даної послуги будуть колгоспний ринок м._________, прилеглі до неї населені пункти, безпосередньо  елеватор.

Продукція буде реалізована оптовим покупцям та приватним особам. Завжди буде проводитись моніторинг на час реалізації. Ціна товару та можливість реалізації залежатиме від якості товару. Чим досконалішою буде технологія вирощування продукції, тим вищою буде її якість.

 

2.5 Переваги і недоліки товару

 

Переваги:

– порівняно невеликі витрати на виробництво товару;

– постійна потреба товару протягом року;

– доступна вартість товару для всіх верств населення;

– транспортабельність товару;

– висока якість;

– екологічна чистота товару;

– товар не потребує спеціальних умов зберігання;

– не являється товаром, що швидко псується;

– особистий досвід у виробництві товару.

 

Недоліки:

– залежність від природнокліматичних умов;

 

2.6 Аналіз конкуренції

 

Конкуренти – юридичні та фізичні особи, що реалізовують однакову продукцію або подібну до неї продукцію в тій самій місцевості. В ____________районі працюють сільськогосподарські підприємства та  фермерські господарства,  спеціалізовані фірми по закупівлі  зазначеного товару в регіоні присутні в повній мірі. Конкурентоспроможність товару буде збільшуватись за рахунок підвищення якості товару та зменшення собівартості продукції за рахунок розширення посівних площ, придбання в подальшому власної сільськогосподарської техніки, складських приміщень та залучення спеціалістів, що будуть надавати консультації з питань управління та моніторингу ринку засобів захисту рослин, насіння, мінеральних та мікродобрив, паливно-мастильних матеріалів, сільськогосподарської техніки, ринків реалізації сільськогосподарської продукції.

3. План виробництва продукції

 

У користуванні знаходиться ____ га орної землі, орендна плата за яку становитиме 5 % від її вартості і складає суму _____ грн. на рік.

Господарство має в розпорядженні трактор ЮМЗ-6, а також навісне обладнання, а саме плуг ПЛН 3-35, оприскувач джермет-600, картоплепосадкова машина S-239 та картоплекопач КВГ-500.

В подальшому планується розширення машино-тракторного парку та його заміщення на більш продуктивний та сучасний. В технологогічному процесі через неможливість виконання деяких процесів скористуємося послдугами сторонніх юридичних осіб.

На прикладі озимої пшениці розглянемо технологічний процес та  витрати, пов”язані з ним.

 

Таблиця 1

Технологічна схема вирощування озимої пшениці

Урожайність 50 ц,га площа 50 га

 


 п/п

Вид

робіт

Одини

ця

 виміру

Обсяг

 робіт

Технічні засоби Ресурси Вартість

матеріальних

 ресурсів:

 пальне,

насіння,

 добрива,

пестициди

 та інше, грн.

1 Подрібнення

залишків

га 50 Т-150+

БДТ-7

послуги 17000
2 Транспор

тування мінеральних добрив:

 

т 10 Камаз нітро

амофоска

 

500

1000

1500

1000

48000

3 Внесення мінеральних добрив :

 

 

га 50 ЮМЗ-6+

НРУ-05

  амортизація

послуги

пальне

1500

 

1000

 

48000

 

4

 

Оранка з прико

чуванням

 

га

 

50

 

ЮМЗ-6+

ПЛН-3-3,5

 

аморти

зація

пальне

 

1000

10000

 

5

 

Культивація

з борону

ванням

 

га

 

50

 

Т-150К

+

КПС-4

 

послуги

 

10000

 

6

 

Перед

посівна культивація

 

га

 

50

 

Т-150К

+

КПС-4

 

послуги

 

              10000

 

7

 

Транспор

тування насіння

т

 

12,5

 

Камаз

 

послуги

 

500

 

8

 

Вартість насіння протруєного

 

т

 

12,5

 

насіння озимої пшениці

 

45000

 

9

 

 

Посів

га 50

 

ЮМЗ-6+

СЗ-3,6

 

аморти

зація

послуги

пальне

 

1000

500

1500

 

10

 

Транспор

тування азотних добрив

 

т

 

10

 

Камаз

 

послуги

 

500

 

11

 

Внесення азотних добрив

 

т

 

10

 

ЮМЗ-6+

НРУ-05

 

аморти

зація

послуги

аміачна селітра

пальне

 

1000

500

30000

1200

 

12

 

Транспор

тування води

 

т

 

15

 

ЮМЗ-6+

ЗЖВ-1,8

 

аморти

зація

пальне

послуги

 

50

100

50

 

13

 

Внесення гербіцидів

 

га

 

50

 

МТЗ-80+

ОП 2000

 

послуги

гербіцид

 

3800

3500

 

14

 

Пряме комбайну

вання

 

га

 

50

 

Дон 1500

 

послуги

 

25000

 

15

 

Транспор

тування зерна

т

 

200

 

Камаз

 

послуги

 

7500

 

16

 

17

 

РАЗОМ

 

221700

 

 

 

 

 4. Оцінка можливих ризиків та методи страхування.

У виробництві сільськогосподарських культур можливі такі ризики як зміна податкового законодавства, коливання цін на продукцію, зниження попиту на продукцію, низький рівень платоспроможності населення, несприятливі природо-кліматичні умови та ін.

Для мінімального скорочення цих ризиків необхідно постійно слідкувати за змінами у законодавстві, вивчати ринок насиченості продукцією, вдосконалювати процес виробництва продукції та впроваджувати технології її переробки безпосередньо на підприємстві.

Страхування ризику.

На виробництво сільськогосподарських культур  впливають безліч факторів. Тому необхідно проводити страхування культур, проводити закупівлю якісного сортового посівного матеріалу, який має стійкості до негативних природних факторів, впроваджувати досягнення науки, техніки передового досвіду в рослинництві і тваринництві, постійно планувати і аналізувати роботу агропідприємств, розробляти бізнес-плани і проектні рішення для залучення інвестицій, кредитування та створення спільних підприємств, тісно співпрацювати з дорадчими службами для агро бізнесу.


5. Фінансовий план

 

Таблиця 2

Структура витрат

Основні витрати

Сума, грн.

%

Витрати, пов”язані з технологічним процесом

221700

78

Оренда землі

37193

13

Послуги елеватора

13000

5

Податки та збори

12000

4

ВСЬОГО

283893

100

 

Таблиця 3

Розрахунок виручки коштів від реалізації продукції протягом року.

№ п/п

Назва продукції

Очікуваний валовий збір, т

Ціна, грн/т

Виручка від реалізації, грн.

Собівартість, грн.

Прибуток, грн.

1

Пшениця

249,95

1400

349930

283893

66037

Таким чином, валовий дохід від реалізації продукції становитиме 349930,00 грн., а собівартість – 283893,00 грн.  Прибуток за рік буде становити 66037,00 грн.

            Планова рентабельність вирощування озимої пшениці фермерським господарством „____________ ” становитиме 23 %.

За рахунок  отриманого прибутку буде проводитися закупівля нової техніки та інвентарю, а також здійснюватись додаткові агротехнічні заходи для одержання кращих результатів.

 

Голова СФГ     _____________      

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *