Принципи прийняття нових членів до фермерського господарства


нові члени ФГ Часом може  виникнути  ситуація, коли до членів фермерського господарства хочуть приєднатися нові особи. Наприклад, фермерське господарство було створено одним громадянином України. А через певний час до заняття фермерською справою вирішили долучитися ще й дружина та син. Виникає ряд запитань, наприклад, як документально оформити їх вступ до лав господарства, чи повинні вони отримати частку у складеному капіталі тощо.

 Щодо вступу до фермерського господарства.

Правовий статус останнього визначено Законом України «Про фермерське господарство».

 Фермерське господарство – це форма підприємницької діяльності громадян зі створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.

Особливість цього підприємства – спеціальні вимоги до складу його засновників та членів. По-перше, засновниками (членами) можуть бути лише громадяни України ( не юридичні особи). По-друге, спільне заснування фермерського господарства можливе лише особами, які є родичами або членами сім’ї (ч. 1 ст.3 Закону України “Про фермерське господарство”).

Особи, які не є між собою членами сім’ї або родичами, не можуть бути співзасновниками фермерського господарства. Крім того, сторонні особи не можуть набути членства в ньому й після його заснування, адже таке право мають лише подружжя, їхні батьки, діти, які досягли 14-річного віку та інші члени сім’ї і родичі, які об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають та дотримуються положень статуту цього господарства (ч.1 ст.3 Закону України «Про фермерське господарство»).

Отож особи, які не являються членами сім’ї або родичами засновника(засновників), не мають права участі у фермерському господарстві. У такий спосіб законодавство захищає його персональний склад та не допускає потрапляння до нього сторонніх осіб.

Відповідно до до ч.2 ст.3 Закону України «Про фермерське господарство» при створенні одним із членів сім’ї фермерського господарства інші члени сім’ї , а також їх родичі можуть стати його членами після внесення відповідних змін до статуту підприємства. Такі зміни можуть бути затверджені лише відповідним рішенням засновника (засновників) в порядку, передбаченому його статутом. При цьому нові особи можуть вступати до лав господарства за згодою всіх його членів. Доцільно , щоб бажання особи стати членом господарства було зафіксовано у його власноручній заяві.

Далі здійснюється державна реєстрація затверджених змін до статуту. При цьому слід пам’ятати, що члени фермерського господарства, яких прийнято до нього не є його засновниками. На цьому, до речі, неодноразово наголошував Держкомпідприємництва в листах від 12.08.08 р. №6866 та від 28.12.09 р. № 16241. Тому такі зміни до статуту не можна віднести до тих, які пов’язано зі зміною складу засновників. Відповідно, державному реєстратору подають документи, зазначені в ч.1 ст.29 Закону « Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних  осіб – підприємців»:

– по-перше, заповнену реєстраційну   картку   для   проведення   державної реєстрації змін до статуту господарства;

– по-друге, примірник   оригіналу   (або ж нотаріально завірену ксерокопію)   рішення  щодо  внесення  змін  до  статуту. А також документ, який  підтверджує  правомочність  прийняття  рішення  щодо внесення  змін  до  статуту;

– по-третє,    оригінал статуту з відміткою про  державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі  документів,    або   ж копія   надрукованого   в   спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату статуту;

– по-четверте,  два примірники  змін до статуту у  вигляді  окремих  додатків  чи   два   примірники   статуту в новій редакції;

– по-п”яте,  документ, що  засвідчує  внесення  реєстраційного  збору за проведення  державної  реєстрації  змін  до статуту.

Якщо члени господарства будуть вносити вклади до складеного капіталу, то склад документів не змінюється, але тоді збільшення складеного капіталу також має бути відображено у змінах до статуту та передбачено в рішенні засновників, яким їх затверджено. Тобто на підставі одного рішення можна прийняти нових членів господарства та збільшити розмір складеного капіталу.

 Щодо частки члена фермерського господарства.

Відповідно до ч.6 ст.20 Закону України «Про фермерське господарство» член такого господарства має право на отримання частки майна фермерського господарства в разі  його ліквідації або ж в разі припинення членства в ньому. Розмір частки та порядок її отримання визначаються статутом.

 Зверніть увагу – мова йде саме про частку майна господарства, а не про частку в складеному капіталі останнього. Не слід їх ототожнювати, адже складений капітал – це лише одне з джерел формування майна господарства.

Окрім того, головним для підтвердження членства у фермерському господарстві все ж таки є особиста трудова участь у ньому. Іншими словами, коли особа стає членом господарства, у неї виникають певні права, одне з яких – право на частину його майна. Причому відчужувати це право член господарства не може, оскільки воно безпосередньо пов’язане із членством у господарстві.

 ПІДСУМУЄМО:

–          членами фермерського господарства можуть бути лише фізичні особи, що є родичами між собою, а вступ до нього сторонніх осіб заборонено законодавством;

–          вступ до господарства нових членів здійснюється на підставі рішення засновників, яким вносять відповідні зміни до статуту. Після цього такі зміни підлягають державній реєстрації;

–          член фермерського господарства повинен бути наділений часткою в його майні, розмір якої визначає статут.

Дякуємо за перегляд даної статті.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *