Реєстрація фермерського господарства


реэстрацыя фг Щоб зареєструвати фермерське господарство, Вам потрібно буде зібрати та подати пакет документів державному реєстратору. Перелік документів наведено в ст. 24 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” :
– це реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи. До речі, підпис заявника на реєстраційній картці потрібно завірити у нотаріуса.
– примірник оригіналу чи нотаріально завірена копія рішення засновників чи уповноваженого ними органу про утворення юридичної особи . Це може бути, наприклад, протокол загальних зборів засновників, в якому зазначено мету створення фермерського господарства, його назву та дату створення, тощо;
– два примірника установчих документів (статуту), який потрібно прошити, пронумерувати та підписати засновником (засновниками) чи уповноваженими особами);
– копія платіжки чи іншого документу, що засвідчує той факт, що Ви оплатили реєстраційний збір за здійснення державної реєстрації юрособи;
– копія Державного акту на право приватної власності засновника на землю або ж копія Державного акту на право постійного користування землею засновником , або ж копія договору на право користування землею засновником (нотаріально засвідчена), в тому числі на умовах оренди.

Також у ВАс можуть попрохати бізнес план фермерського господарства, що реєструється. ЗРАЗОК БІЗНЕС ПЛАНУ Ви можете переглянути тут.
За здійснення державної реєстрації Вам потрібно буде заплатити реєстраційний збір в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян .
В тому випадку, якщо документи для проведення державної реєстрації подає безпосередньо засновник юридичної особи, то державному реєстратору додатково надається його паспорт. Якщо ж документи для проведення державної реєстрації подає уповноважена особа, державному реєстратору додатково надається її паспорт та документ, який підтверджує її повноваження.
Оскільки для фермерського господарства встановлено законом вимоги щодо формування статутного фонду ( складеного капіталу) , то додатково потрібно буде подати документ, який засвідчує факт внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду ( складеного капіталу)фермерського господарства в розмірі, що встановлено законом. Зазначимо, що мінімальний розмір складеного капіталу для фермерських господарств чинним законодавством не передбачений. Тому може становити будь яку суму, навіть 100 гривень. Більш детально про складений капітал ви можете прочитати в статті “Складений капітал фермерського господарства”.
Строки державної реєстрації юридичної особи не повинні перевищувати трьох робочих днів з дати подання документів для її проведення .
 Результатом  розгляду наданих документів може бути:
– або надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та одного примірника оригіналу установчих документів, в якому є відмітка державного реєстратора про те, що державна реєстрація фермерського господарства відбулася ;
– або ж повідомлення про те, що документи залишено без розгляду;
– або ж повідомлення про те, що Вам відмовили у здійсненні державної реєстрації фермерського господарства.
Державний реєстратор може залишити документи без розгляду, якщо:
– Ви подали документи за неналежним місцем проведення державної реєстрації;
– документи, що Ви подали, не відповідають встановленим вимогам;
– до державного реєстратора прийшло рішення суду, в якому вказано на заборону у проведенні реєстраційних дій;
– перелік документів подано не в повному обсязі;
– документи подано особою, що не має на це відповідних повноважень.
В цьому випадку держреєстратор не пізніше наступного робочого дня надсилає відповідне повідомлення засновнику чи уповноваженій особі. Після того, як буде усунуто причини, які були підставою для залишення документів без розгляду,  Ви можете повторно подати документи на розгляд державного реєстратора.
В разі, якщо ж підстав для залишення документів без розгляду немає, державний реєстратор перевіряє ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фермерського господарства.

До таких підстав можна віднести:

– відомості, які вказані в реєстраційній картці не співпадають з відомостями, що вказані в поданих документах;
– зміст установчих документів не відповідає вимогам чинного законодавства;
– особи, які зазначені як посадові особи органу управління фермерського господарства, не можуть обіймати ці посади;
– невідповідність відомостей про засновників фермерського господарства даним щодо них, які знаходяться в Єдиному державному реєстрі;
– в Єдиному державному реєстрі вже зареєстроване найменування, яке обрало для своєї реєстрації фермерське господарство;
– фермерське господарство бажає використати у власному найменуванні приватне право повного чи скороченого найменування органу державної влади або ж органу місцевого самоврядування, або ж похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України;
– в найменуванні фермерського господарства використано встановлена іншими законами заборона на використання у назві юридичної особи певних абревіатур, термінів, похідних термінів.
Відмовити Вам у проведенні державної реєстрації з інших підстав не можуть.
Якщо ж державний реєстратор отримує підстави для не проведення реєстрації фермерського господарства, то він надсилає засновнику або ж уповноваженій ним особі повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації та документи, що подавалися (не пізніше трьох робочих днів з дати подання цих документів. Після того як Ви виправите помилки, які були причиною відмови в реєстрації, можна спробувати повторно звернутися до державного реєстратора.
Якщо підстав для відмови немає, державний реєстратор вносить до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи ідентифікаційний код відповідно до вимог Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запис про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної картки.
Державний реєстратор у день державної реєстрації фермерського господарства передає відомості з реєстраційної картки фермерського господарства органам державної податкової служби, статистики, Пенсійного фонду України.
До речі, перед тим, як проводити державну реєстрацію фермерського господарства, в обов”язковому порядку слід оформити право на землю, що буде використовуватися у виробничій діяльності. Про це ви можете почитати у нашій статті , яка називається “Землі фермерського господарства“.

Дякуємо за те, що Ви переглянули статтю. Сподіваємося, що ми допомогли Вам.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *