Складений капітал фермерського господарства


складен капытал  З самого початку потрібно зауважити, що ні в Законі України «Про фермерське господарство», ні в інших нормативних актах немає прямої вказівки на те, що фермерське  господарство повинно в обов”язковому порядку створювати складений капітал. В той же час, ч.4 ст.1 Закону України «Про фермерське господарство» говорить, що в статуті фермерського господарства, серед іншого, потрібно зазначити порядок формування майна (складеного капіталу). Про складений капітал господарства також згадують ст.ст. 19, 20, 22, Закону «Про фермерське господарство».

До того ж, ч.4 ст. 57 Господарського кодексу України вимагає від суб”єктів господарювання (до яких належить і фермерське господарство) вказувати в статуті розмір і порядок утворення статутного та інших фондів.

Далі потрібно пояснити, що  такі поняття як «статутний фонд» та «складений капітал» являються тотожними.

Давайте пояснимо, чому. Отже, поняття «статутний фонд» – це те ж саме, що й «статутний капітал». Перше поняття вживається в Господарському кодексі України (далі ГКУ)  щодо всих  суб”єктів господарювання, а друге – в Цивільному кодексі України (далі ЦКУ)  стосовно АТ, ТОВ та ТДВ. Зокрема, за ст. 86 ГКУ вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника в статутному фонді, а за ст.. 144 ЦКУ статутний капітал складається з вартості вкладів учасників. Отже, частки учасників(засновників) як у статутному фонді, так і в статутному капіталі становлять вартість вкладів учасників.

Тепер розглянемо співвідношення понять «складений капітал» і «статутний капітал». Так, поняття статутний капітал стосується АТ, ТОВ, та ТДВ, а складений капітал застосовується відносно повних та командитних товариств. Тобто тих товариств, у яких на перший план виходить об”єднання осіб, а не капіталів. Тому складений капітал відіграє для останніх таку ж саму роль, як статутний для АТ, ТОВ та ТДВ.

Фермерське господарство в свою чергу діє на підставі статуту. Але для його існування обов”язковою умовою є особиста участь його членів, які поєднують свої зусилля для організації фермерського господарства.

Все вказує на те, що складений капітал фермерського господарства, по суті, і буде для нього тим фондом (капіталом), до утворення якого його закликає ч.4 ст.57 Господарського кодексу України.

Отже, фермерському господарству потрібно формувати складений капітал.

Потрібно зауважити, що його мінімальний розмір не прописаний в жодному законодавчому акті. Тому розмір складеного капіталу встановлюється самостійно засновником (засновниками) фермерського господарства і може дорівнювати навіть 100 гривням.

Крім того, немає відповідальності за не сформування ( чи несвоєчасне сформування) цього капіталу. Тож вимога законодавства щодо створення складеного капіталу не стане тягарем для господарства.

Але,  відомості про розмір статутного капіталу фермерського господарства, порядок його формування та розмір  частки кожного засновника у складеному капіталі фермерського господарства  включаються до Єдиного державного реєстру при державній реєстрації фермерського господарства чи в тому випадку, коли відбувається реєстрація змін до статуту (ст. 17, 24, 29 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців»). І , відповідно, статут без згадки про складений капітал – це привід для відмови у державній реєстрації фермерського господарства.

Тепер щодо майна, яке можна внести до складеного капіталу.

Отже, засновники фермерського господарства можуть робити внески до складеного капіталу за рахунок:

–         грошових коштів;

–         будівель та споруд;

–         сільськогосподарської техніки;

–         обладнання;

–         продукції;

–         цінних паперів;

–         права вимоги;

–         корпоративних прав;

–         прав на на  об”єкти інтелектуальної власності;

–         права користування землею, водою та іншими природними ресурсами.

 Не дозволяється вносити до складеного капіталу:

–         бюджетні кошти;

–         кошти, отримані в кредит та під заставу (ч.3 ст. 86 ГКУ);

–         облігації(ч.2 ст. 8 Закону України» Про цінні папери та фондовий ринок»;

–         особисті немайнові права інтелектуальної власності ( ч. 4 ст. 423 ЦКУ);

–         земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства та товарного сільськогосподарського виробництва (заборона діє, поки не набере чинності закон про ринок земель);

–         майно, вилучене із цивільного обігу на території України, наприклад бойові отруйні речовини, наркотичні, спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (постанова  верховної Ради України від 17.06.92 р. «2471-ХІІ).

Не забувайте, що майно, яке передано до складеного капіталу господарства, автоматично стає власністю останнього.

Тоді як майнові права, що входять до складеного капіталу фермерського господарства, передаються йому на визначений у статуті термін, тобто в тимчасове володіння та користування.

Потрібно пам”ятати, що деякі категорії земель не можна передавати до складеного капіталу фермерського господарства, адже тоді право власності на неї перейде до юридичної особи. А відчуження такої землі заборонено. Проте якщо потрібно, можна передати до складеного капіталу право користування землею на певний час.

Ось такі деталі слід знати й ураховувати фермерським господарствам під час вирішення питань щодо створення складеного капіталу.

Дякуємо за перегляд даної статті.

 

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *