Облік кадрів у фермерському господарстві


облік кадрівЗазвичай у фермерському господарстві основні роботи виконуються його членами. Та при розширенні підприємства доводиться наймати працівників для виконання ними певних обов’язків. В даній публікації ми спробуємо з’ясувати як правильно прийняти фізичну особу на роботу, які документи слід оформляти під час ведення обліку трудових відносини  з найманими працівниками, як заповнювати трудові книжки та багато іншого.

Пам’ятайте, що згідно ч.1 ст.3 Закону України «Про фермерське господарство», членами фермерського господарства не можуть бути особи, що працюють у ньому за трудовим договором (контрактом). І, навпаки, члени такого господарства не можуть, як би їм цього не хотілося, оформитися на роботу у це господарство за трудовим договором.

З іншими фізичними особами, яких залучають до роботи у фермерському господарстві, укладають  трудовий договір (контракт) у письмовій формі (ч.3 ст.27 Закону України «Про фермерське господарство»). У ньому вказується строк договору та умови праці та відпочинку (тобто тривалість робочого дня, щорічної оплачуваної відпустки а також  форми оплати праці та її розміри тощо).

Отже, при прийнятті на роботу сторонньої особи обов’язково потрібно підписати із найманим працівником письмовий трудовий договір та скласти наказ по підприємству про прийняття на роботу такої особи.

При цьому потрібно зажадати у громадянина паспорт чи інших документ, який посвідчує особу та трудову книжку. В окремих випадках, передбачених законодавством, – Ви можете вимагати також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), довідку про стан здоров’я та військовий квиток (ст.24 КЗпП).  Але ви не маєте права вимагати у працівника відомості про його партійну та національну приналежність, походження, місце проживання та інші документи, що не передбачені законодавством.

Перед початком роботи найманого працівника потрібно ознайомити  його з посадовою (робочою) інструкцією, в якій описано його права та обов’язки ( під підпис).

Також потрібно під розписку проінформувати працівника про умови праці та наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів на його робочому місці та можливі наслідки впливу їх на  здоров’я, а також про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства та колективного договору.

Слід визначити робітникові його робоче місце і забезпечити необхідними для роботи засобами, ознайомити з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором.

І, останнє, не забудьте провести інструктаж робітника стосовно техніки безпеки, правил виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони (під розписку).

У процесі трудової діяльності може бути видано безліч наказів, що стосуються найманого робітника: про прийняття на роботу, про надання відпусток (щорічних оплачуваних, учбових, за свій рахунок тощо), встановлення доплат (надбавок) тощо. Оформляти такі накази можна як за встановленою формою, так і за довільною. В останньому випадку головне, щоб наказ містив усі необхідні атрибути.

До обов’язкових складових наказу належать:

–            зображення Державного герба України;

–            назва господарства;

–          назва виду документа (НАКАЗ);

–          дата  наказу;

–          реєстраційний номер наказу;

–          місце складання наказу;

–          заголовок наказу;

–          текст наказу;

–          підпис керівника;

–          візи;

–          відмітка про ознайомлення з наказом і підписи відповідних осіб.

Більш детально про вимоги до оформлення наказів та зразки наказів Ви можете прочитати в статті «Оформлення наказів у фермерському господарстві».

Також доведеться завести книгу, в якій Ви будете здійснювати реєстрацію виданих наказів. Хоча законодавство і не передбачає обов’язку ведення такої книги, але спеціалісти Мінпраці наголошують, що усі накази по особовому складу слід у ній реєструвати. І навіть наводять перелік обов’язкових граф :

–          номер запису;

–          дата наказу;

–          номер наказу;

–          короткий зміст (найменування);

–          ким виданий;

–          кому адресовано (підпис працівника).

Книга має бути пронумерована та прошнурована., а також завірена підписом голови фермерського господарства та його печаткою.

На кожного найманого працівника потрібно завести особову картку працівника за затвердженою формою № П-2. Зразок наведено тут:

особова картка працівника

Згідно із листом Мінпраці від 27.06.2007 р. №162/06/187-07 всі підприємства в Україні повинні розробляти штатний розпис, який оформляється відповідним чином.

Штатний розпис – це документ, який встановлює для даного підприємства, установи, організації структуру, штат і посадові оклади працівників.

Відсутність штатного розпису у господарстві є порушенням вимог законодавства про працю, за яке на Вас, як роботодавця, може бути накладено  адміністративну відповідальність відповідно до ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Типової форми цього документа не затверджено. Тому її має розробити та затвердити голова фермерського господарства.

При розробці штатного розпису обов’язковою умовою  є те, що роботодавець повинен присвоювати штатним одиницям лише ті найменування посад та професій, які відповідають Державному класифікатору України. Адже саме відповідно до посад, які було затверджено у штатному розписі фермерського господарства, складаються надалі накази про прийняття працівників на роботу, а також здійснюються записи до їх трудових книжок. Якщо робітник претендує на одержання пенсії за віком на пільгових умовах, то дуже важливо, щоб найменування роботи, посади відповідало зазначеному в класифікаторі, інакше працівник втрачає право на отримання такої пенсії. А для посадових осіб господарства внесення до штатного розпису назв посад, які не передбачені Класифікатором, загрожує адміністративним штрафом в розмірі від 255 до 850 грн (відповідно до ст. 41 Кодексу про адміністративні порушення).

Штатний розпис повинен містити таку інформацію:

–          перелік посад;

–          кількість штатних одиниць;

–          суми посадових окладів та надбавок;

–          місячний фонд оплати праці.

Штатним розписом мають бути передбачені всі можливі у господарстві посади, в тому числі й ті, на які приймаються сумісники. Причому за посадою сумісника може передбачатися як 1 штатна одиниця, так, наприклад, і 0,5 або 0,25 тощо.

Посадовий оклад чи місячна тарифна ставка працівника не може бути меншою за встановлений законодавством розмір мінімальної заробітної плати.

Зразок штатного розпису наведено нижче:

штатний розпис

Крім того, обов’язково потрібно вести табель обліку робочого часу. Його ведуть за затвердженою формою № П-5 або ж розробляють власну форму, яку затверджує голова фермерського господарства. Табель відкривають та закривають щомісяця та ведуть по кожному найманому працівнику господарства. Членів фермерського господарства до табеля не включають. Про правила ведення табеля ми розповімо в публікації «Табель обліку використання робочого часу».

У фермерському господарстві потрібно також розробити:

–          колективний договір;

–          правила внутрішнього трудового розпорядку;

–          посадові (робочі) інструкції.

Колективний договір укладають на підприємствах незалежно від форм власності й господарювання, які використовують найману працю та мають являються юридичною особою. Якщо фермерське господарство не має найманих працівників, то й потреби у колективному договорі немає. Про укладення колективного договору ми докладно розповімо у публікації «Колективний договір у фермерському господарстві».

Правила внутрішнього  трудового розпорядку зазвичай є додатком до колективного договору. Саме в цьому документі визначають робочий час та час відпочинку для найманих осіб, порядок прийому, звільнення з роботи, основні права та обов’язки працівників тощо. Порядок розробки правил ми докладно розповіли у статті «Правила внутрішнього трудового розпорядку».

Для усіх без винятку посад та робіт на підприємстві слід розробити посадові інструкції. В них прописують права та обов’язки працівників. Основними розділами посадових інструкцій є:

–          загальні положення;

–          завдання та обов’язки;

–          права та відповідальність працівника;

–          кваліфікаційні вимоги;

–          взаємовідносини (зв’язки) за посадами.

На фермерське господарство також покладено обов’язок ведення трудових книжок стосовно всіх найманих працівників, що працюють більше п’ять днів. Працівникам, що працевлаштовуються вперше, трудову книжку оформлюють не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

Для  сумісників  трудові  книжки ведуть тільки за місцем основної роботи.

Згідно п.4.1. «Інструкції  про порядок ведення трудових книжок працівників » при   звільненні   осіб,   що   працювали  у  фермерському господарстві за трудовим договором    після проведення відповідних записів  у   трудових   книжках,   які зробив   голова фермерського  господарства,  трудовий  стаж  у цьому господарстві підтверджується також підписом керівника, заступника чи іншої уповноваженої на це особи та завіряється печаткою місцевого органу державної виконавчої влади.

Однак, на наше переконання, ніякого підтвердження трудового стажу, окрім підпису голови та печатки фермерського господарства, у трудовій книжці не повинно бути. Річ у тім, що фермерське господарство – це юридична особа, якою керує голова (інша уповноважена особа). А як відомо, саме власник юридичної особи відповідає за заповнення трудових книжок ( відповідно до норм вище згаданої інструкції). А от повноважень щодо підтвердження записів голови фермерського господарства у трудовій книжці місцевому органу державної виконавчої влади жоден законодавчий акт не надає. Заради справедливості варто згадати, що такі повноваження дійсно були передбачені в Законі № 2009, який діяв до 01.08.2003р. Саме звідти ця норма і перекочувала до інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. А от Закон України «Про фермерське господарство» вказує лише на те, що запис у трудовій книжці найманого працівника повинен бути зроблений «відповідно до законодавства України про працю». Отже, Ви повинні самі для себе визначитися: перестрахуватися і зробити відповідний запис у трудові книжки членів фермерського господарства чи не робити його.

Всі операції, що пов’язані з одержанням і витрачанням бланків трудових книжок і вкладишів до них заносять до Книги обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них. Вона ведеться за формою № П-9  (наведено нижче):

книга обліку бланків трудових книжок

Існує також Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (форма № П-10).  Зразок наведено нижче:

книга обліку трудових книжок

У цій книзі реєструють усі трудові книжки, які прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, а також трудові книжки та вкладиші до них із записом серії та номеру, що видані працівникам при звільненні.

Чи  потрібно вести трудові книжки для членів фермерського господарства? 

У ч.4 ст.27 Закону України «Про фермерське господарство» сказано, що видачу трудових книжок членам таких господарств здійснюють відповідно до законодавства України про працю. В той же час, кодекс законів про працю не містить обов’язку включення до трудових книжок записів про членство у фермерському господарстві. Згадка ж про запис у Інструкції  про порядок ведення трудових книжок працівників, на нашу думку, не є нормою, яку слід обов’язково виконувати, оскільки вона спирається на уже не дійсний Закон № 2009.  А посилання на ст..34 Закону «Про фермерське господарство» про те, що час роботи у такому господарстві для його членів зараховується до загального й безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці й документів, які підтверджують сплату внесків на соціальне страхування, наразі некоректне. Адже зараз страховий стаж для пенсійного забезпечення зараховується лише в разі добровільної участі членами фермерського господарства у  загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні та сплаті єдиного внеску у встановленому законодавством розмірі. Про це Ви можете прочитати у статті «Про пенсійне страхування для членів фермерських господарств».

Про ведення трудових книжок більш детально читайте в публікації «Ведення трудових книжок у фермерському господарстві».

Для звільнення найманих працівників фермерського господарства діють ті ж підстави, що й для решти роботодавців (ст..ст.36 -40 КЗпП). Звільнення оформлюють відповідним наказом, який повинен містити посилання на норму КЗпП (Кодекс законів про працю).

Під час звільнення не забудьте:

–          повідомити (письмово) працівника про нараховані суми, які належать йому при звільненні(ст.116 КЗпП);

–          провести з працівником у день звільнення остаточний розрахунок (ст.ст.47 та 116 КЗпП);

–          видати у день звільнення трудову книжку із записом про звільнення та підписом працівника про отримання трудової книжки у Книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (ст.47 КЗпП);

–          видати працівникові (на його вимогу) довідку про  роботу із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи та розміру заробітної плати (ст.49 КЗпП);

–          видати робітникові на його вимогу в день звільнення копію наказу про звільнення, а вразі звільнення за ініціативи власника в обов’язковому порядку.

Докладно про розірвання трудових відносин з найманим працівником за всіх можливих підстав читайте в статті «Розірвання трудових відносин з найманими працівниками».

Ось така об’ємна стаття у нас вийшла.  Дякуємо за її перегляд .

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *