Особливості укладання трудових договорів на сезонні роботи у фермерському господарстві


сезонні трудові догораСільськогосподарські роботи переважно мають сезонний характер, принаймні в рослинництві, тому в сільському господарстві дуже часто залучаються робітники для виконання певних сезонних робіт. І робиться це на основі сезонних трудових договорів.

Сезонні  роботи – це роботи, що внаслідок природних та кліматичних умов здійснюються не цілий рік, а лише протягом певного періоду (сезону), що не перевищує шести місяців.

В статті 7 Кодексі законів про працю (КЗпП) зазначено, що особливості  праці сезонних  робітників установлюються законодавством України. До цього часу в нашій країні діє Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24 вересня 1974 року № 310-IX (у частині, що не суперечить Конституції України та законодавству України).

Список сезонних робіт і сезонних галузей наведено у постанові Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року № 278 (далі – Список).

До цього Спису включено лише певні види робіт у окремих галузях.

В сільському господарстві сезонними  роботами є:

– роботи в садівництві та овочівництві, виноградарстві, буряківництві та хмелярстві, на вирощуванні та збиранні картоплі, тютюну та кормів, баштанних культур та лікарських рослин;

– роботи на інкубаторно-птахівничих та міжгосподарських інкубаторних станціях.

Як бачите, вирощування зернових культур не вважається сезонною роботою.

Оскільки зазначені роботи не вказуються у Списку, з працівником укладається договір на визначений строк , що встановлений за погодженням сторін (п. 2 частини першої ст. 23 КЗпП) або ж контракт. У випадку неможливості встановлення конкретного строку укладається договір на час виконання певної роботи (п. 3 частини першої ст. 23 КЗпП).

Сезонний трудовий договір є одним із різновидів строкового трудового договору. Його строк не повинен перевищувати тривалості сезону (тривалість сезону не повинна бути більшою за шість місяців).

Висновок. Сезонними вважаються роботи, яким властиві такі ознаки:

–  роботи наведено в  переліку спеціального Списку;

–  тривалість робіт не перевищує шести місяців.

Якщо тривалість роботи не більша за шість місяців, але її немає в спеціальному  Списку, –  робота не є сезонною. І навпаки: робота, що включена до Списку, але триває більш ніж шість місяців – це теж не сезонна робота.

Тривалість сезонних робіт повинна бути затверджена  наказом по господарству, а кількість сезонних працівників – штатним розписом.

При укладенні сезонного трудового договору робітника потрібно про це обов’язково попередити (бажано під розпис). Одночасно в наказі про прийняття на роботу  необхідно  вказати на сезонний характер укладеного трудового договору (ст. 3 Указу № 310). При порушення цієї вимоги трудовий договір вважається укладеним на невизначений строк.

На всіх робітників, що зайняті на сезонних роботах у сільському господарстві, поширюється дія законодавства України про працю (з винятками, що установлені Указом № 310).

Випробувальний строк для робітника, що прийнятий на сезонні роботи не встановлюють.

Відпустка сезонним працівникам ( як і тимчасовим)  надається пропорційно до відпрацьованого ними часу.

Допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання таким робітникам виплачується на загальних підставах, а от допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок інших причин, видається не більше, ніж за 75 днів протягом календарного року.

Сезонному працівнику надано право дострокового розірвання трудового договору. Він може це зробити,  попередивши  власника  за три дні.

Власник же має право звільнити сезонного працівника до закінчення строку трудового договору як на  загальних підставах,  так і за додатковими підставами:

–          в разі призупинення робіт у господарстві більш ніж на два тижні внаслідок скорочення робіт у господарстві чи з інших причин виробничого характеру;

–          якщо робітник був відсутній на роботі  протягом одного місяця (безперервно) внаслідок тимчасової непрацездатності. Але, якщо  тимчасова втрата працездатності настала в результаті трудового каліцтва чи професійного захворювання робоче місце зберігається за  постраждалим  до відновлення його  працездатності або ж встановлення йому інвалідності (але не більше ніж до закінчення строку роботи за сезонним договором).

Що стосується вихідної допомоги, то при  звільненні сезонним працівникам вона виплачується у випадках, передбачених  у статті 44 КЗпП, а також у випадку звільнення в разі  призупинення робіт у господарстві більш ніж на 2 тижні з певних причин виробничого характеру чи скорочення робіт у господарстві.

При цьому слід звернути увагу на те, що розмір вихідної допомоги сезонним працівникам встановлено законодавством значно  менший, ніж для інших груп працівників. За загальним правилом розмір вихідної допомоги, яка  виплачується сезонному працівнику при звільненні за підставами, що зазначені у статті 44 КЗпП , дорівнює середньому заробітку за тиждень, а в разі призову чи вступу на військову службу – середньому заробітку за два тижні.

Оплату праці сезонним працівникам здійснюють за фактично виконану ними  роботу відповідно до  норм, розцінок та тарифних ставок, що діють у господарстві. При цьому вона не може бути меншою за мінімальну заробітну плату за умови виконання робітниками встановлених норм  праці.

При оформленні трудового договору робітник повинен надати трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Крім того потрібно надати паспорт та ідентифікаційний код та  інші доку­менти залежно від вимог, що пред’являються до працівника (диплом та медичну довідку, військовий квиток тощо).

Крім того робітник, що влаштовується на сезонну роботу, повинен подати роботодавцю відповідну заяву написану в довільній формі.

Укладення сезонного трудового договору оформлюється наказом чи розпорядженням керівника господарства про прийняття робітника на роботу.

Стаж роботи працівникам, що  займаються  сезонними роботами, підсумовується та вважається безперервним при умові, що вони пропрацювали повністю сезон,  а потім уклали трудовий договір на наступний сезон та повернулися на роботу у та ж саме господарство у установлені строки. При цьому час міжсезонної перерви не зараховується у безперервний стаж роботи. В разі повернення робітника  у господарство  в установлені строки після міжсезонної перерви у його трудову книжку перед записом про укладення трудового договору в графі З розділу «Відомості про роботу»  робиться запис: «Безперервний стаж роботи зберігається» .

 

Додаток

Трудовий договір для сезонних робіт.

 

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *