Правила внутрішнього трудового розпорядку фермерського господарства


правила внутрішнього трудового розпорядкуВідповідно до ст. 142 КЗпП трудовий розпорядок у фермерському господарстві визначається правилами внутрішнього розпорядку.

Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства — це локальний нормативний акт господарства, який керує порядком прийняття та звільнення робітників, основними правами, обов’язками та відповідальністю сторін трудового договору, режимом роботи, часом відпочинку, застосуванням до робітників заходів заохочення та стягнення, а також іншими питаннями врегулювання трудових відносин у господарстві.

Правилами внутрішнього трудового розпорядку забезпечується відповідний ритм праці (робочі періоди), що повинен відповідати технології сільськогосподарського виробництва, а також вимогам охорони здоров’я робітників, забезпечувати їм право на відпочинок. Дотримання робітниками фермерського господарства даних правил є  неодмінною умовою планомірної та узгодженої за часом та цілями роботи всього трудового колективу.

Основні положення внутрішнього трудового розпорядку фермерських господарств закладено в Конституції України  – це право на працю та відпочинок, охорону праці, а також обов’язок неухильно додержуватися положень Конституції та законів України.

За значущістю Правила внутрішнього розпорядку є другим за статутом нормативним актом, який  регулює внутрішньогосподарські відносини.

Деякі спеціалісти говорять, що при малій кількості найманих працівників у фермерському господарстві (менше 5) не потрібно  затверджувати Правила внутрішнього розпорядку. Але це не так! Адже стаття 29 КЗпП прямо вимагає, щоб перед початком роботи за трудовим договором керівник господарства ознайомив робітника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

Не забувайте, що несумлінний робітник може скористатися відсутністю документа про ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку під розписку та на висловлені до нього претензії може відповісти, що ніхто його не ознайомив з вимогами до трудового розпорядку. До того ж, в  разі звільнення такого робітника, суд може  відновити його на роботі.

Отже, правила внутрішнього трудового розпорядку мають бути обов’язково складені в письмовій формі, при прийнятті на роботу всі робітники мають під розпис бути поінформовані про їх положення. Крім того, правила (чи витяг з них) мають бути вивішені на видному місці на території господарства.

Правила внутрішнього трудового розпорядку фермерського господарства зазвичай обговорюють та затверджують на загальних зборах членів такого господарства.

Структура правил внутрішнього трудового розпорядку містить такі положення:

–        загальні положення;

–        порядок прийняття та звільнення робітників;

–        основні обов’язки робітників та роботодавця;

–        робочий час та принципи його використання;

–        заохочення робітників за успіхи в роботі;

–        відповідальність робітників за порушення дисципліни.

 

Оформляються Правила внутрішнього трудового розпорядку на загальних чи спеціальних бланках у форматі А4.

 

Детально в  правилах внутрішнього трудового розпорядку повинні висвітлюватися такі положення організації праці у фермерському господарстві як:

–        порядок прийняття та звільнення робітників;

–        основні обов’язки робітників та роботодавця;

–        час початку та закінчення роботи;

–        час закінчення роботи перед вихідними та святковими днями;

–        час, що надається для відпочинку та харчування;

–        час та місце отримання заробітної плати;

–        порядок видання розпоряджень, що стосуються роботи;

–        порядок ознайомлення робітників із загальними інструкціями з охорони праці та пожежної безпеки;

–        види заохочень працівників за успіхи в роботі та стягнень з них за порушення трудової дисципліни.

Потрібно зауважити, що визначені в правилах внутрішнього трудового розпорядку вимоги, які тим чи іншим чином  погіршують становище робітників, яке гарантовано положеннями чинного законодавства, є недійсними.

Наприклад, якщо в розроблених Вами  правилах трудового розпорядку не вказано, що тривалість роботи напередодні святкових, неробочих та вихідних днів скорочується на одну годину ( як передбачено у статті 53 КЗпП), то такі положення будуть недійсними.

З метою покращення трудової дисципліни керівництво фермерського господарства може застосовувати до працівників господарства різні види заохочень, що містяться в затверджених правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Заохочувати працівників можна як морально (оголосити подяку, занести в книгу пошани), так і матеріально (нагородити цінним подарунком чи видати грошову премію). Звичайно, в наш нелегкий час матеріальне заохочення працівників матиме значний відгук.

За порушення  ж трудової дисципліни голова фермерського господарства (відповідно до ст. 147 КЗпП) має право застосовувати до найманих працівників такі заходи стягнення:

–  догана;

–  звільнення.

Догана – це дисциплінарний захід особистого немайнового характеру.  Такий моральний осуд керівництва та колективу покликаний спонукати робітника належним чином виконувати свої трудові обов’язки.

Звільнення можливе в таких випадках:

– в разі систематичного невиконання робітником покладених на нього обов’язків (без поважних причин);

– в разі прогулу без поважних причин;

– при появі на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного і токсичного сп’яніння;

– в разі вчинення за місцем роботи розкрадання майна тощо.

Отже, неухильне та планомірне дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку трудовим колективом фермерського господарства є запорукою його успішної діяльності .

Зразок Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Дякуємо за перегляд даної статті.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *