Трудові книжки у фермерському господарстві


трудові книжки ФГКожне фермерське господарство зобов’язане вести трудові книжки на всіх своїх працівників, що працюють у господарстві понад п’ять днів. Також потрібно вести трудові книжки позаштатних працівників (при умові, що вони підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню).

Якими ж нормативними актами керуватися при оформленні трудових книжок? На теренах нашої країни до сих пір діє  Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників №   58, яка була  затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України ще 29 липня 1993 року (далі — Інструкція №   58).

Згідно норм даної  інструкції працівникам, які оформляються на роботу вперше, потрібно заповнити трудову книжку не пізніше перших п’яти днів після прийняття його  на роботу.

При оформленні  трудової книжки туди вносяться відомості про роботу, дані про заохочення та нагороди за успіхи в роботі у господарстві . Дані про стягнення в трудовій книжці не фіксуються.

При звільненні працівника керівництво фермерським господарством повинно повернути робітникові  трудову книжку у день його звільнення (ст. 47 КЗпП). При цьому до неї має бути внесений запис про звільнення працівника із вказаною підставою для звільнення та з посиланням на відповідну норму закону.

Так, у п. 2.26 Інструкції № 58 говориться про те, що записи у трудовій книжці  про звільнення  робітника повинні здійснюватися з дотриманням певних правил:

– у графі 1 вказується порядковий номер запису;

– у графі 2 вказується дата звільнення робітника;

– у графі 3 зазначається причина його звільнення;

– у графі 4 вказується підстава, на основі якої внесено запис, тобто наказ, його дата та номер.

Наприклад, трудовий договір з робітник звільняється внаслідок скорочення штату робітників 12 жовтня 2014 року. Це останній день  його роботи. Ось записи, що мають стояти у трудовій книжці робітника:

–  у графі 1 розділу «Відомості про роботу» вказують порядковий номер запису;

–  у графі 2 зазначають дату звільнення —«12.10.2014»;

–  у графі 3 записують: «Звільнено у зв’язку зі скороченням штату, п. 1 ст. 40 КЗпП України»;

–  у графі 4 вказують дату та номер наказу про звільнення робітника.

В разі звільнення працівника слід керуватися вимогами розділу 4 Інструкції № 58, що називається  «Видача трудової книжки у разі звільнення» Згідно з цими вимогами всі записи про роботу та нагороди, що було внесено до трудової книжки робітника протягом його роботи у господарстві, потрібно засвідчити підписом голови фермерського господарства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою господарства або ж печаткою відділу кадрів.

Крім того для робітників ( осіб працездатного віку) потрібно зазначити час, місце та тривалість проходження ними підвищення кваліфікації за останні два роки перед звільненням.

Пам’ятайте, що трудову книжку потрібно  заповнювати українською мовою та засвідчувати печаткою господарства.

Зверніть увагу! Якщо з вини роботодавця виникла затримка з видачею трудової книжки, то робітникові потрібно буде сплатити середній заробіток за весь час затримки аж до моменту отримання ним трудової книжки.

Днем звільнення робітника в такому випадку  буде вважатися день видачі йому трудової книжки.

Зверніть увагу! Про новий день звільнення потрібно буде видати новий наказ і внести новий запис до трудової книжки робітника, а   запис про день звільнення, що було зроблено раніше визнається недійсним у порядку, що встановлено пунктом 2.10 Інструкції №   58. При цьому виправленому запису присвоюється черговий порядковий номер, а у графі 2 зазначається дата внесення виправленого запису. Далі в графі 3  пишеться: «Запис за №   таким-то є недійсним, звільнено…» та вказується дата звільнення — фактичний день видачі трудової книжки робітникові.

Якщо робітник з певних причин не присутній на роботі у день свого звільнення, то керівництво фермерським господарством у цей день повинно надіслати йому поштою повідомлення із вказівкою про потребу отримати трудову книжку.

Допускається пересилка трудової книжки працівникові поштою з доставкою її на зазначену адресу, але лише при наявності письмової згоди працівника .

Пам’ятайте, що під час отримання трудової  книжки  у зв’язку із звільненням, робітник повинен обов’язково розписатися у особовій картці (за типовою формою № П-2, що затверджена наказом Державного комітету статистики України, Міністерства оборони України від 25 грудня 2009 року № 495/656) та у книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них типової форми № П-10, яка затверджена наказом Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 року № 277. Ці форми ведуться відділом кадрів чи іншим підрозділом господарства, який займається оформленням прийняття і звільнення робітників. В  книзі № П-10 потрібно реєструвати всі трудові книжки, що було прийнято від робітників під час працевлаштування, а також трудові книжки та вкладиші до них із записом серії і номера, що повертаються робітникам при їх звільненні з роботи.

Операції, які пов’язані з одержанням і витрачанням бланків трудових книжок і вкладишів до них заносять до Книги обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них. Вона ведеться за формою № П-9  (наведено нижче):

книга обліку бланків трудових книжок

Існує також Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (форма № П-10), про яку ми вже згадували вище.  Зразок такої книги наведено нижче:

книга обліку трудових книжок

В даній книзі реєструються всі трудові книжки, які було прийнято від робітників при влаштуванні на роботу, а також трудові книжки та вкладиші до них із записом серії та номеру, що видані працівникам при звільненні.

Трудові книжки та їх дублікати, що не було отримано робітниками під час звільнення, потрібно зберігати на протязі двох років у господарстві окремо від трудових книжок працюючих робітників. Після цього строку не затребувані трудові книжки (їх дублікати) зберігаються в архіві господарства протягом 50 років, а по закінченні зазначеного строку їх можна знищити в установленому законодавством порядку.

Потрібно пам’ятати про особливості ведення трудових книжок сезонних працівників.

Для сезонних працівників трудові книжки ведуться в тому випадку, коли така сезонна робота є для них основною (адже на сезонних роботах можна працювати і за сумісництвом).

Стаж роботи працівникам, що  займаються  сезонними роботами, підсумовується та вважається безперервним при умові, що вони пропрацювали повністю сезон,  а потім уклали трудовий договір на наступний сезон та повернулися на роботу у та ж саме господарство у установлені строки. При цьому час міжсезонної перерви не зараховується у безперервний стаж роботи. В разі повернення робітника  у господарство  в установлені строки після міжсезонної перерви у його трудову книжку перед записом про укладення трудового договору в графі З розділу «Відомості про роботу»  робиться запис: «Безперервний стаж роботи зберігається» .

Зверніть увагу! Запис у трудову книжку робітника про прийняття його на роботу потрібно внести не пізніше п’яти днів після видання відповідного наказу про прийняття працівника на роботу.  При цьому із кожним записом, який фіксується у трудовій книжці на підставі наказу про прийняття на роботу чи переведення або ж звільнення, керівництво фермерським господарством зобов’язане ознайомити робітника під розпис в особистій картці типової форми № П-2, у якій повинен повторюватися відповідний запис із трудової книжки (вкладиша до неї) (п. 2.4, 2.5 Інструкції № 58).

Чи  потрібно вести трудові книжки для членів фермерського господарства?

У ч.4 ст.27 Закону України «Про фермерське господарство» сказано, що видачу трудових книжок членам таких господарств здійснюють відповідно до законодавства України про працю. В той же час, кодекс законів про працю не містить обов’язку включення до трудових книжок записів про членство у фермерському господарстві. Згадка ж про запис у Інструкції  про порядок ведення трудових книжок працівників, на нашу думку, не є нормою, яку слід обов’язково виконувати, оскільки вона спирається на уже не дійсний Закон № 2009.  А посилання на ст.34 Закону «Про фермерське господарство» про те, що час роботи у такому господарстві для його членів зараховується до загального й безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці й документів, які підтверджують сплату внесків на соціальне страхування, наразі некоректне. Адже зараз страховий стаж для пенсійного забезпечення зараховується лише в разі добровільної участі членами фермерського господарства у  загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні та сплаті єдиного внеску у встановленому законодавством розмірі. Про це Ви можете прочитати у статті «Пенсійне страхування для членів фермерських господарств».

Сподіваємося, ми допомогли Вам розібратися з вимогами до ведення трудових книжок у фермерських господарствах. Дякуємо за перегляд даної статті.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *