ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань створення та діяльності фермерських господарств


Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 

1. У третьому реченні частини шостої статті 118 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 – 4, ст. 27) слова “висновки конкурсної комісії” замінити словами “документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі”.

 

2. У Законі України “Про фермерське господарство” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363; 2005 р., N 52, ст. 560; 2009 р., N 29, ст. 390, N 38, ст. 535; 2010 р., N 4, ст. 22; 2011 р., N 6, ст. 41, NN 13 – 17, ст. 112):

 

1) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:

 

“Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство”;

 

2) статтю 6 виключити;

 

3) у частині першій статті 7:

 

друге речення абзацу другого викласти в такій редакції: “До заяви додаються документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі”;

 

доповнити абзацом третім такого змісту:

 

“Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері аграрної політики”.

 

II. Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

 

1) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

 

2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ 16 червня 2011 року N 3523-VI

 

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *