Фінансова звітність фермерського господарства


фінансова звітність ФГ Кожне фермерське зобов’язане складати на основі бухгалтерських даних фінансову звітність та подавати її до державних фіскальних органів.

Про особливості такої подачі ми й розповімо в даній публікації.

За загальним правилом для фермерського господарства, як і для інших юридичних осіб, до переліку фінансової звітністі включаються:

1)        Баланс (ф. № 1) , форму і порядок складання якого встановлено положеннями П(С)БО 2 «Баланс»;

2)        Звіт про фінансові результати (ф. № 2) – чинну форму та правила заповнення знайдете в П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»;

3)        Звіт про рух грошових коштів ( ф. № 3) – про нього читайте в П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»;

4)        Звіт про власний капітал ( ф. № 4) – форма та порядок її заповнення затверджені П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал»;

5)        Примітки до річної фінансової звітності ( ф. № 5) – їх склад встановлено наказом Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302;

6)        Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» ( ф. №6) – його складають, якщо фермерське господарство займає монопольне положення на ринку продукції (послуг, товарів чи робіт) або коли стосовно продукції (товарів, послуг чи робіт) фермерського господарства до початку наступного звітного року було вирішено ввести державне регулювання цін. Тобто у звичайного фермерського господарства доволі мало шансів на складання цієї форми.

Але фінансову звітність фермерське господарство може складати і за спрощеними формами:

Перший варіант.  Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва може складати фермерське господарство, яке є суб’єктом малого підприємництва (п. 2 П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва») Нагадаємо: за ч. 3 ст. 55 ГКУ до таких суб’єктів належать фермерські господарства, у яких середня кількість робітників протягом звітного періоду (календарного року) не більша за 50 осіб, та які протягом року отримали дохід від всієї діяльності, що не більший суми, еквівалентної 10 млн. євро (визначається на основі середньорічного курсу НБУ).

Фінансова звітність в такому випадку складатиметься лише з двох форм: Звіту про фінансові результати ( ф. № 2-м) та Балансу ( ф. № 1-м).

Другий варіант.    Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва дозволено подавати у таких випадках:

–          якщо фермерське господарство –  платник єдиного податку (4 група);

–          якщо фермерське господарство –  платник податку на прибуток за нульовою ставкою  а також має право використовувати спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат.

В цьому випадку фінансова звітність складатиметься з Балансу ( ф. № 1-мс) і Звіту про фінансові результати ( ф. № 2-мс). Його роблять раз на рік.

За строками складання бухгалтерську (фінансову) звітність поділяють на :

  1. Річну – її складають за календарний рік. До того ж перший новоствореного фермерського господарства може бути як меншим 12 місяців, так і більшим ( але не більше 15 місяців). Тобто господарствам, створеним після 1 жовтня, можна пропрацювати весь наступний рік і тільки за його підсумками подавати фінансову звітність.

Її подають до контролюючих органів не пізніше 9 лютого наступного за звітним року.

  1. Проміжну – складають поквартально наростаючим підсумком з початку звітного року. Вона містить лише дві форми: звіт про фінансові результати та баланс .

Підготувати проміжну фінансову звітність треба не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Зверніть увагу! Перед початком складання річної фінансової звітності у фермерському господарстві обов’язково потрібно провести інвентаризацію його зобов’язань та активів.

То кому ж слід подавати фінансову звітність? Це:

1)        органи статистики (п.2 Порядку подання фінансової звітності № 419);

2)        власник фермерського господарства(ч.1 ст.14 Закону про бухоблік) ;

3)        трудовий колектив фермерського господарства – на його вимогу (ч.1 ст.14 Закону про бухоблік) ;

4)        державний реєстратор – слід надіслати рекомендованим листом строком до 1 червня року, наступного за звітним періодом (ч.3 ст.14 Закону про бух облік);

5)        податківцям – якщо фермерське господарство є платником податку на прибуток. У цьому випадку вона подається разом з податковою декларацією. Малі підприємства не подають квартальної фінансової звітності (п.46.2 ПКУ).

Щодо загальних вимог до складання фінансової звітності, то з ними можна ознайомитися в П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Його положення поширюються  на всі підприємства та господарства, в тому числі вони стосуються і  на суб’єктів малого підприємництва, які звітують за П(С)БО 25.

Підписує фінансову звітність керівник господарства та головний бухгалтер ( за наявності).

Яка ж відповідальність чекає фермерське господарство та його посадових осіб за неподання фінансової звітності ?

Згідно ст.164 КпАП в такому прикрому випадку посадовим особам фермерського господарства загрожує адміністративний штраф від 136 до 255 грн. Якщо ж стягнення накладуть вдруге протягом року – від 170 до 340 грн. Однак, накладати такі штрафи можуть виключно органи фінансової інспекції. А вони можуть перевіряти лише «підконтрольні» їм господарства. Фермерське господарство може опинитися в зоні ризику, якщо отримує фінансову допомогу від держави.

А от органи статистики можуть оштрафувати посадових осіб господарства за несвоєчасне надання фінансової звітності чи надання її не за формою або ж з помилками на суму від 170 до 255 грн. Якщо порушення буде зафіксовано вдруге протягом року  – від 255 до 425 грн. (ст. 186 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Що стосується  неподання фінансової звітності до податкових органів, то фінансових санкцій за це не передбачено.

Те ж саме правило діє і стосовно державного реєстратора. Від останнього також не загрожує ні штраф фермерському господарству, ні його посадовим особам.

Дякуємо за перегляд даної статті.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to MyWorld

Ваш e-mail: *
Ваше ім"я: *